ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 รวม 27 โรงเรียน
โพสเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 รวม 27 โรงเรียน