ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 รวม 27 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โพสเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 รวม 27 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)