การประชุมชี้แจงโครงการวิถีพุทธระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  พร้อมด้วย นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร. ยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมชี้แจงโครงการวิถีพุทธระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4