อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โพสเมื่อ 1 มิถุนายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวันรอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนชุนชนบ้านต้าตลาด  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย วันที่ 1 มิถุนายน 2566