ให้การต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้ ให้กับนางสาวรุจิกร  ไชยยังคำ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
โพสเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ให้การต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้ ให้กับนางสาวรุจิกร  ไชยยังคำ  ในโอกาสที่ได้มาบรรจุเป็นข้าราชครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 และให้พบปะกับนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง