การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา
โพสเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้  นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในการร่วมดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา และกำหนดวันร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฯ  ณ ห้องประชุมพวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1