การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีงบประมาณ 2567
โพสเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร. ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล        การจัดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสังคม ณ น่าน และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม วันที่ 15 พฤศจิกายน  2566 ณ ห้องประชุมสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4