การประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขันและคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงานการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีงบประมาณ 2567
โพสเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขันและคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีงบประมาณ 2567  โดยมี ดร. ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายสังคม ณ น่าน คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม วันที่ 16 พฤศจิกายน  2566 ณ ห้องประชุมสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4