การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับจังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 เพื่อคัดตัวแทนระดับภาค 5 ทีม เพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ ทีมสารานุกรมโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัดเชียงราย  ## ขอชื่นชมคุณครูมนัญชยา ไกลถิ่น ครูผู้ฝึกสอน และ เด็กหญิงสุริวิภา สายสอน  เด็กหญิงธิดารัตน์ หลวงไชย เด็กหญิงธัญวรัตน์ หาญชนะ ที่มีความมุ่งมั่น...ลุ้นต่อระดับภาค และระดับประเทศต่อไปครับ