"ตรวจสอบภายในสถานศึกษา"
โพสเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 20 พ.ย. 66 "ตรวจสอบภายในสถานศึกษา" เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในคลัสเตอร์ขุนตาล สพป.เชียงราย เขต 4 นำโดย นางสาวสิริณัฐ ชัยชนะ นายอิทธิกร  โปทา นายวิทยา ทากัน นางผกาพรรณ์  วงค์จา  และนายอุดร  รู้ยาม เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำการบริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุ และโครงการอาการกลางวันแก่โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้