ผลการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โพสเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ผลการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเพ็ญศิริ  กองมงคล ครูชำนาญการพิเศษนำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนบ้านห้วยลึก เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ได้ลำดับที่ 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ลำดับที่ 16
ภาพ : เพ็ญศิริ ข่าว : จักรินทร์