เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นางกัญจนา  สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นายสมพงษ์  บุตรวัน จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) และโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย