ร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคืนสู่เหย้าเครือข่ายสถานศึกษา (Reunion Product 4 season Equity Partnership's School Network)
โพสเมื่อ 1 ธันวาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางไพรฑูลย์  สายโท และคณะศึกษานิเทศก์ เข่าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคืนสู่เหย้าเครือข่ายสถานศึกษา (Reunion Product 4 season Equity Partnership's School Network) วันที่ 1 ธันวาคม  2566 ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย