การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 อำเภอพญาเม็งราย
โพสเมื่อ 2 ธันวาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

วันที่ 1 ธันวาคม 2566   นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  พร้อมด้วยนางสาวสุรีวรรณ  ฟองอินทร์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ และ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย