การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 อำเภอเทิงและอำเภอเวียงแก่น
โพสเมื่อ 7 ธันวาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ว้นที่ 7 ร้นวาคม 2566 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4มอบหมายให้ นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลต้บเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ.เทิง จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านหนองเตา และโรงเรียนสมถวิลจินตมั้ยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย