เรื่อง การย้่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2667 ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ 4 มกราคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

เรื่อง การย้่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2667 ครั้งที่ 1