ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ 26 มกราคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567วันที่ 22 มกราคม 2567ณ โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา” โรงเรียนบ้านขอนซุง โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง โรงเรียนหนองแรดวิทยา