ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ 26 มกราคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 25 มกราคม  2567 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน และโรงเรียนอนุบาลเชียงของ