ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการ ดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ 26 มกราคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอขุนตาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 25 มกราคม  2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกุล) โรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) และโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง