ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ 26 มกราคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า โรงเรียนบ้านปล้องใต้ โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ โรงเรียนบ้านก๊อ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านดอนดินแดง โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน และโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม