ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ 26 มกราคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 24 มกราคม 2567ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) โรงเรียนบ้านตีนเป็ดโรงเรียนต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี                    โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านดอนไชย โรงเรียนบ้านบุญนาค และโรงเรียนบ้านดอนแยง