ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเวียงแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โพสเมื่อ 26 มกราคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการบริหารงาน 4 ฝ่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเวียงแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนม่วงยาย โรงเรียนบ้านไตรมิตรโรงเรียนบ้านหนองเตา โรงเรียนบ้านห้วยคุ และโรงเรียนบ้านห้วยหาน