การทดสอบระดับชาติ O-Net ประจำปีการศึกษา 2567
โพสเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567  ขอขอบคุณท่านรองจ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  เข้าเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านบุญเรืองและโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง  จำนวน 36 คน เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติ O-Net ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง