ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเวียงแก่น
โพสเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นายวิทยา ไชยปันดิ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางจันทรา บุญเที่ยง          นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเวียงแก่นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567       ณ  โรงเรียนบรรพตวิทยา โรงเรียนไตรมิตรวิทยา โรงเรียนขุนขวากพิทยา และโรงเรียนบ้านห้วยหาน