ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 1 และอำเภอเชียงของ 2
โพสเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นางผุสดี  เมฆอากาศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวสิริณัฐ  ไชยชนะ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 1 และอำเภอเชียงของ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์) โรงเรียนบ้านเวียงหมอก และโรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา