ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอพญาเม็งราย
โพสเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นางพรนาถ  เดชโภชน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุมาริกา  จิรกาลนุกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายศุภชัย  กันทะเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอพญาเม็งราย วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา และโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี