ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2
โพสเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนายปริญญา วงศ์ขัติ นิติกรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) และโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา