การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
โพสเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอขอบคุณพ่อกำนันสายผล ชอบจิตร กำนันตำบลบุญเรือง และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่ได้จัดเวรยามเข้ามาดูแลสถานที่ราชการของโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ได้แก่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ช.ร.บ.) บ้านต้นปล้องใต้ บ้านแดนเมือง  และกองร้อยน้ำส้ม ตามมาตรการความร่วมมือของฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ