การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญนาค พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting