การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายเฉลิม เงินสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหมอก เป็นหัวหน้าสนามสอบ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าสอบ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BanWiangmokSchool&set=a.410272108046657