มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
โพสเมื่อ 28 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)  ได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ)            ของบ้านห้วยแล้งและบ้านห้วยส้าน  ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของสถานศึกษา  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้