การลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของเยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน (โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา))
โพสเมื่อ 29 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของเยี่ยมบ้านให้แก่เด็กหญิงวิชญาดา บุญทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา) ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 6 บ้านทรายกาด ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย