ผลการสอบสอบ RT
โพสเมื่อ 30 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงเรียนริมโขงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิปปกรณ์ ไชยชนะ นักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเด็กชายภูริทักษ์ ศิริเทพ นักเรียนที่ได้คะแนน 96 เด็กหญิงวรกานต์ เกรัมย์ นักเรียนที่ได้คะแนน 94 เด็กหญิงสุภาพรรณ ธรรมวงค์ นักเรียนที่ได้คะแนน 92 เด็กชายอินทรเดช ธรรมวงค์ นักเรียนที่ได้คะแนน 91