การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โพสเมื่อ 31 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑- ๗ เมษายน ๒๕๖๗