รายงานผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ 31 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายนิรุท รุ่งรุจี ผอ.โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2566 ให้แก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรม ภาคี 4 ฝ่าย รับทราบ และร่วมกันขับเคลื่อน การศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษารอบด้าน