มุทิตาจิต ผอ.ย้าย
โพสเมื่อ 1 เมษายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

“ยินดีกับก้าวใหม่ จากใจ ริมโขงวิทยา” วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567 โรงเรียนริมโขงวิทยา นำโดยนายพิรุณ โท่นขัด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดเลี้ยงส่งมุทิตาจิตเพื่อแสดงความยินดีกับ ผอ.อัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทางโรงเรียนริมโขงวิทยาขอให้ผู้อำนวยการพบเจอแต่สิ่งดีๆ และพบกัลยาณมิตรที่ดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในหน้าที่และมีความสุขกับการทำงานที่โรงเรียนใหม่