ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการศึกษา
โพสเมื่อ 2 เมษายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 1 เมษายน 2567 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง ขอขอบคุณ หจก. ณ เทิง คอนกรีต ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงและอัพเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงินมูลค่า 10,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย รวดเร็วและสะดวกในการใช้งานของนักเรียน