พิธีบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2567
โพสเมื่อ 2 เมษายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันที่ 2 เมษายน 2567 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง นำโดย นางสาวเกศรินทร์ บัวผัด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครองของนักเรียน เด็กชายนพกร  ดู่อุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2567  ณ วัดอำมาตย์ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย