วางพวงมาลา พระนเรศวรมหาราช
โพสเมื่อ 25 เมษายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148) โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ ณ อนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กม.ที่ 129 เลขที่ 139 หมู่ 13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตามข้อสันนิษฐานว่า สมเด็จพระนเรศวตมหาราช ทรงยกทัพเคลื่อนพลช้างม้าไปเมืองหาง โดยผ่านเวียงป่าเป้า และพักทัพอยู่ ณ พื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย