บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตาม มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โพสเมื่อ 27 เมษายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตาม มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4