นิทรรศการการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา
โพสเมื่อ 8 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

        วันที่  8 สิงหาคม 2566 โรงเรียนริมโขงวิทยา ได้จัดนิทรรศการและนำเสนอการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  4 ณ หอประชุมจอมจ้อ อ.เทิง จ .เชียงราย  และรับมอบเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนต้นแบบ “การเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ”