จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา
โพสเมื่อ 9 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นายสากล  อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา และรับมอบเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนต้นแบบ “การเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ”ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4