ช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน
โพสเมื่อ 9 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

"ช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน"

นายอุดร  รู้ยาม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำเด็กหญิงนราทิพย์  นันตะสิม เปิดบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ หลังจากที่ผู้ใจบุญทั่วประเทศร่วมบริจาค ยอดบริจาคทั้งสิ้น 500,809 บาท ทางโรงเรียนขออนุโมทนาและขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญ ท่านผอ.สพป.เชียงรายเขต 4 ท่านนายอำเภอขุนตาล กิ่งกาชาดขุนตาล ท้องถิ่น ท้องที่ ตลอดจนสื่อสารมวลชนทุกแขนง ที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือเด็ก มา ณ โอกาสนี้