พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ 11 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) พร้อมด้วย  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)