โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 พัฒนางานฝีมือลูกจ้างประจำและนักการภารโรง วันที่ 11 สิงหาคม 2566
โพสเมื่อ 11 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

มอบให้ นางณัฐธิณี แสนถา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปิดอบรมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมที่ 5 พัฒนางานฝีมือลูกจ้างประจำและนักการภารโรง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ  Teachers Camp – ศูนย์พัฒนาข้าราชการครู