พิะีถวายเทียนเข้าพรรษา
โพสเมื่อ 11 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงเรียนบ้านใหม่ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดม่อนกู่แก้ว วัดเทิงเสาหิน วัดอุทธราราม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามรวมทั้งยังช่วยให้พุทธะศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการทนุบำรุงพุทธศาสนาไว้