โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
โพสเมื่อ 11 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงเรียนบ้านใหม่ ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการการดำเนินตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566