การสังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ 17 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมี ดร. ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางไพรฑูลย์  สายโท คณะศึกษานิเทศก์ และครูโรงเรียนในสังกัด เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องศาสตร์พระราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4