การประกวดกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ 18 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

นายมรกต  อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายสังคม  ณ น่าน และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมจอมจ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4