เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4
โพสเมื่อ 10 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4